Intellectueel Eigendom ('IE') in Bedrijf

'IE in Bedrijf' is de titel van een serie boeken over intellectuele eigendom ('IE') die wij de komende jaren zullen publiceren. De serie zal het intellectuele eigendomsrecht gedurende de levenscyclus van een onderneming beschrijven en is bedoeld en relevant voor alle ondernemers en bedrijven (zowel startend als gevestigde namen). We zullen aan de hand van verschillende onderwerpen bespreken wat intellectuele eigendom is, wat u ermee kunt (of moet) en hoe u ervoor zorgt dat anderen niet met uw creatieve uitingen en ideeën aan de haal gaan.

Het intellectuele eigendomsrecht ziet op een verzameling van diverse wettelijke regelingen op het gebied van creativiteit, zoals: merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Na het recente succes van Deel 1 van IE in Bedrijf: 'Merken en handelsnamen' en Deel 2 - 'Bescherming van ideeën', is op 31 mei 2016 IE in Bedrijf Deel 3 - 'Vormgeving' gelanceerd.

U kunt deze eBooks gratis downloaden of in hard copy bestellen.

IE in Bedrijf

Deel 3 - Vormgeving

Deel 3 is nu - net als de delen 1 en 2 - verkrijgbaar als eBook en vanaf ongeveer 15 juni a.s. als hard cover te bestellen. In deel 3 gaan we in op de bescherming van vormgeving, bijvoorbeeld door middel van het modellenrecht en het auteursrecht. In begrijpelijke, zo min mogelijk juridische taal wordt besproken wat het belang is van vormgeving en de bescherming daarvan, hoe vormgeving kan worden beschermd en wanneer inbreuk wordt gemaakt op de betreffende intellectuele eigendomsrechten zoals het modellen- en het auteursrecht.

boek

IE in Bedrijf

Deel 2 - bescherming van ideeën

Deel 2 is nu - net als deel 1 - verkrijgbaar als eBook en vanaf 10 november a.s. als hard cover te bestellen. In deel 2 gaan we in op de (on)mogelijkheden van ideeënbescherming, bijvoorbeeld door middel van het auteursrecht en het octrooirecht. We bespreken in begrijpelijke, zo min mogelijk juridische taal hoe een idee ontstaat, wat de voorwaarden zijn om bescherming te kunnen claimen en wanneer inbreuk wordt gemaakt op de betreffende intellectuele eigendomsrechten zoals het auteurs- en octrooirecht. Natuurlijk worden er weer fabels en tips besproken en worden de onderwerpen toegelicht aan de hand van tal van geïllustreerde praktijkvoorbeelden.

boek

IE in Bedrijf

Deel 1 - handelsnamen en merken

In deel 1 staat de vraag centraal: 'Hoe positioneer ik mijn bedrijf het beste in de markt?'. Daarbij komt onder meer aan bod hoe het zit met handelsnamen en merken, het ontstaan ervan en hoe deze kunnen (of moeten) worden beschermd, de exploitatie van merken en handelsnamen en hoe inbreuk op een merk of naam is tegen te gaan.

boek

Waarom gratis?

Wij geloven in kennis delen. Veel informatie is al op internet te vinden. Door onze lezers op eenvoudige wijze mee te nemen door het landschap van IE-regels en mogelijkheden, proberen we ervoor te zorgen dat ondernemers beter doordachte keuzes maken over hun intellectuele eigendom (waarvan veel ondernemers niet weten dat ze dat hebben) en bedrijfsstrategie. Daarmee kunnen veel tijd en kosten worden bespaard en gebruikt voor datgeen waar u zich veel liever op richt: ondernemen. De enige voorwaarde die we stellen, is dat u uw gegevens achterlaat zodat we weten welke bedrijven onze eBooks downloaden en we u op de hoogte kunnen houden van relevant nieuws, bijvoorbeeld als er een nieuw deel in de serie verschijnt. Met de publicatie van deze boeken hopen we ook dat als u verder advies nodig heeft of in een conflict verzeild raakt, u ons weet te vinden en ons aanbeveelt bij anderen.

Mocht u uw gegevens niet willen achterlaten, of als u liever een papieren boek leest, dan kunt u dit tegen betaling bestellen.