IE in Bedrijf

Nu gratis verkrijgbaar als eBook: IE in Bedrijf - Online. Vanaf juni 2018 ook verkrijgbaar als hard cover bij Bol.com. In dit nieuwste boek gaan we in op verschillende onderwerpen die spelen in de online wereld in relatie tot intellectuele eigendomsrechten. Zo wordt in dit boek behandeld hoe je domeinnamen claimt, wanneer je recht hebt op een bepaalde (domein)naam, wanneer je het merk van een concurrent als AdWord mag gebruiken, welke regels er gelden bij het maken van online reclame door middel van verschillende soorten prijsvragen en acties en in hoeverre je materiaal dat online te vinden is mag gebruiken op bijvoorbeeld je eigen website, via social media of door het aanbrengen van een hyperlink. Er is een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan 'apps': hoe zorg je voor een goede bescherming van een app en hoe zit het met de privacy? Natuurlijk gaan we in op allerlei aspecten rondom social media, zoals: wat voor reviews zijn er toegestaan en in hoeverre mag je reclame maken via social media? En tot slot: hoe ga je als bedrijf om met online namaak en wie spreek je daarop aan? Kan dat ook een tussenpersoon zijn, zoals Marktplaats of eBay? Het boek staat weer vol met geillustreerde voorbeelden uit onze dagelijkse praktijk. Fabels worden de wereld uit geholpen en ondernemers krijgen bruikbare en direct toepasbare tips over de bescherming en het (online) gebruik van hun intellectueel eigendom.

boek

IE in Bedrijf

In deel 4 gaan we in op reclame en intellectuele eigendomsrechten. Reclame is geen echt onderdeel van IE. Maar het houdt wel sterk verband met elkaar. Merken worden vaak gebruikt in reclame, net zoals andere IE-rechten (zoals auteursrecht en portretrecht). Vaak is bedrijfscommunicatie ook een vorm van reclame maken. We behandelen de belangrijkste onderwerpen, zoals vergelijkende en misleidende reclame, gebruik van merken in reclame, de regels die gelden bij online reclame (zoals AdWords en social media), gebruik van (andermans) portretten/characters in reclame, inhakers die worden gemaakt bij belangrijke gebeurtenissen en evenementen en ambush marketing.

boek

IE in Bedrijf

In deel 3 gaan we in op de bescherming van vormgeving, bijvoorbeeld door middel van het modellenrecht en het auteursrecht. In begrijpelijke, zo min mogelijk juridische taal wordt besproken wat het belang is van vormgeving en de bescherming daarvan, hoe vormgeving kan worden beschermd en wanneer inbreuk wordt gemaakt op de betreffende intellectuele eigendomsrechten zoals het modellen- en het auteursrecht.

boek

IE in Bedrijf

In deel 2 gaan we in op de (on)mogelijkheden van ideeënbescherming, bijvoorbeeld door middel van het auteursrecht en het octrooirecht. We bespreken in begrijpelijke, zo min mogelijk juridische taal hoe een idee ontstaat, wat de voorwaarden zijn om bescherming te kunnen claimen en wanneer inbreuk wordt gemaakt op de betreffende intellectuele eigendomsrechten zoals het auteurs- en octrooirecht. Natuurlijk worden er weer fabels en tips besproken en worden de onderwerpen toegelicht aan de hand van tal van geïllustreerde praktijkvoorbeelden.

boek

IE in Bedrijf

In deel 1 staat de vraag centraal: 'Hoe positioneer ik mijn bedrijf het beste in de markt?'. Daarbij komt onder meer aan bod hoe het zit met handelsnamen en merken, het ontstaan ervan en hoe deze kunnen (of moeten) worden beschermd, de exploitatie van merken en handelsnamen en hoe inbreuk op een merk of naam is tegen te gaan.

boek

IE in Bedrijf – Deel 1 in hard copy is vanaf 15 mei a.s. te bestellen