Intellectueel Eigendom ('IE') in Bedrijf

'IE in Bedrijf' is de titel van een serie boeken over intellectuele eigendom ('IE') die Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen de komende jaren zullen publiceren. De serie zal op praktische wijze het intellectuele eigendomsrecht gedurende de levenscyclus van een onderneming beschrijven en is bedoeld en relevant voor alle ondernemers en bedrijven (zowel startend als gevestigde namen). In begrijpelijke taal wordt aan de hand van verschillende onderwerpen besproken wat intellectuele eigendom is, wat je ermee kunt (of moet), hoe je ervoor zorgt dat anderen niet met je creatieve uitingen en ideeën aan de haal gaan en als dat toch gebeurt, welke stappen je dan kunt nemen om inbreuken tegen te gaan en conflicten op te lossen.

Het intellectuele eigendomsrecht ziet op een verzameling van diverse wettelijke regelingen op het gebied van creativiteit, zoals: merkenrecht, modellenrecht, auteursrecht, handelsnaamrecht en octrooirecht. Na het succes van Deel 1 van IE in Bedrijf: 'Merken en handelsnamen', Deel 2 - 'Bescherming van ideeën', Deel 3 - 'Vormgeving', Deel 4 – 'Reclame', Deel 5 – 'Online' is in februari 2020 Deel 6 – 'Inbreuk op IE-rechten' gelanceerd.

U kunt een inkijkexemplaar van de boeken gratis downloaden en in hard copy en als e-book bestellen bij de reguliere en online boekhandel.

IE in Bedrijf

Deel 6 - inbreuk op IE-rechten

Download nu gratis een inkijkexemplaar van het e-book: IE in Bedrijf - inbreuk op IE-rechten. Vanaf februari 2020 is bij de reguliere en online boekhandel zowel het complete e-book verkrijgbaar als de hard cover. In dit nieuwste boek gaan de auteurs ~Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen in op de 'dagelijkse' inbreuken. We bespreken vele voorbeelden uit industrieën waarin inbreuk aan de orde van de dag is: de fashion-, meubel-, reclame-industrie en de foto- en kunstwereld (schilderijen en architectuur). Daarnaast worden conflicten met namen (handelsnamen, merken en domeinnamen) uitgelicht, voor elke branche relevant. Er wordt ingegaan op de diverse IE-rechten die daarbij vooral een rol (kunnen) spelen: auteursrechten, modelrechten en merkrechten. Soms zullen we inbreukzaken belichten vanuit de kant van de rechthebbende en in andere gevallen vanuit de partij die wordt aangesproken op inbreuk. Vele vragen worden behandeld en zoveel mogelijk beantwoord, zoals: waar moet je op letten als je een partij wil aanspreken op inbreuk, hoe verzamel je bewijs, hoe kun je je verweren, met wat voor claims moet je rekening houden? En de bekende tips en fabels zullen ook in dit boek natuurlijk niet ontbreken.

boek

IE in Bedrijf

Deel 5 - online

In deel 5 gaan Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen in op verschillende onderwerpen die spelen in de online wereld in relatie tot intellectuele eigendomsrechten. Zo wordt in dit boek behandeld hoe je domeinnamen claimt, wanneer je recht hebt op een bepaalde (domein)naam, wanneer je het merk van een concurrent als AdWord mag gebruiken, welke regels er gelden bij het maken van online reclame door middel van verschillende soorten prijsvragen en acties en in hoeverre je materiaal dat online te vinden is mag gebruiken op bijvoorbeeld je eigen website, via sociale media of door het aanbrengen van een hyperlink. Er is een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan 'apps': hoe zorg je voor een goede bescherming van een app en hoe zit het met de privacy? Natuurlijk gaan we in op allerlei aspecten rondom sociale media, zoals: wat voor reviews zijn er toegestaan en in hoeverre mag je reclame maken via sociale media? En tot slot: hoe ga je als bedrijf om met online namaak en wie spreek je daarop aan? Kan dat ook een tussenpersoon zijn, zoals Marktplaats of eBay?

boek

IE in Bedrijf

Deel 4 - reclame

In deel 4 gaan Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen in op reclame en intellectuele eigendomsrechten. Reclame is geen echt onderdeel van IE, maar het houdt wel sterk verband met elkaar. Merken worden vaak gebruikt in reclame, net als materiaal waarop andere IE-rechten rusten (zoals auteursrecht en portretrecht). Vaak is bedrijfscommunicatie ook een vorm van reclame maken. In deel 4 worden de belangrijkste onderwerpen op het vlak van reclame behandeld, zoals vergelijkende en misleidende reclame, gebruik van merken in reclame, de regels die gelden bij online reclame (zoals AdWords en sociale media), gebruik van (andermans) portretten/characters in reclame, inhakers die worden gemaakt bij belangrijke gebeurtenissen en evenementen en ambush marketing.

boek

IE in Bedrijf

Deel 3 - vormgeving

In deel 3 gaan Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen in op de bescherming van vormgeving, bijvoorbeeld door middel van het modellenrecht en het auteursrecht. In begrijpelijke, zo min mogelijk juridische taal wordt besproken wat het belang is van vormgeving en de bescherming daarvan, bijvoorbeeld bij meubels en mode, hoe vormgeving kan worden beschermd, wanneer inbreuk wordt gemaakt op de betreffende intellectuele eigendomsrechten zoals het modellen- en het auteursrecht en welke stappen je dan moet nemen.

boek

IE in Bedrijf

Deel 2 - bescherming van ideeën

IE in Bedrijf deel 2 gaat over de (on)mogelijkheden van ideeënbescherming, bijvoorbeeld door middel van het auteursrecht en het octrooirecht. Marjolein Driessen en Theo-Willem van Leeuwen bespreken in begrijpelijke, zo min mogelijk juridische taal hoe een idee ontstaat, wat de voorwaarden zijn om bescherming van ideeën te kunnen claimen en wanneer inbreuk wordt gemaakt op de betreffende intellectuele eigendomsrechten zoals het auteurs- en octrooirecht. Natuurlijk worden er weer fabels en tips besproken en worden de onderwerpen toegelicht aan de hand van tal van geïllustreerde praktijkvoorbeelden.

boek

IE in Bedrijf

Deel 1 - handelsnamen en merken

In deel 1 staat de vraag centraal: 'Hoe positioneer ik mijn bedrijf het beste in de markt?'. Daarbij komt onder meer aan bod hoe het zit met handelsnamen en merken, het ontstaan ervan, de verschillen ertussen, hoe deze kunnen (of moeten) worden beschermd, de exploitatie van merken en handelsnamen en hoe inbreuk op een merk of naam is tegen te gaan.

boek